ورود |  عضويت|  EN
يكشنبه 19 اردیبهشت ماه 1400
 
Module Border Module Border
  مأموریت و شرح وظایف بسیج اداری 

 

مأموريت و شرح وظايف بسيج اداري

الف ـ مأموريت:

جذب و آموزش عمومي كارمندان و كارگران و تشكل های صنفی و بكارگيری نيروهای بسيجی در دفاع از كوی و برزن (مراكز اداری و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه از طريق رده های مقاومت تابعه.

 

ب ـ شرح وظایف:

۱- اداره و هدايت رده های مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظايف آنها.

۲- پيشنهاد ايجاد ، گسترش ، ادغام ، انحلال و جابجايی رده های تابعه به رده مافوق.

۳- جذب و پذيرش كارمندان كارگران و اعضای تشكل های صنفيیدر قالب عضويت های مختلف طبق ضوابط

۴- پيگيری و تشكيل كلاس های آموزش نظامی ، امداد و نجات ، امر به معروف و نهی از منكر و عقيدتی در سطح حوزه و پايگاه های مقاومت (مقطع مقدماتی و تكميلی)

۵- سازماندهی نيروهای بسيجی در قالب سازمان های ابلاغی و بكارگيری آنان در مأموريت ها بنا به دستور.

۶- اجرای برنامه های حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه های ابلاغي.

۷- جمع آوری آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه های مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.

۸- تأمين نيروهای بسيجی در مورد نياز مأموريت های سپاه و شناسايی و جذب نيروهای متخصص براساس سهميه های ابلاغی.

۹- امداد و كمك به مردم و همكاری با سازمان های امدادی محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه بنا به دستور.

۱۰- تهيه طرح های دفاعی و مقاومتی دستگاه های دولتی و حفظ و آمادگی نيروهای بسيجی از طريق اجرای مانور و آموزش و يادآوری.

۱۱- همكاری با نيروی انتظامی محدوده حوزه بنا به دستور.

۱۲- ترميم و تثبيت اعضاء شورای مراكز و حوزه های مقاومت با هماهنگی رده مافوق و پيشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه های مقاومت به رده بالاتر.

۱۳- نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه يا كمك های دستگاه ذيربط).

۱۴- اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعی از رده های مقاومت تابعه و جمع بندی و ارسال به رده بالاتر.

۱۵- برآورد و پيگيری تأمين بودجه و اقلام لجستيكی مورد نياز مأموريت های مراكز و حوزه ها و پايگاه های مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه های ذيربط.

۱۶- برنامه ريزی در جهت برگزاری و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگی رده مافوق.

۱۷- انجام برنامه های انصار المجاهدين و سركشی به خانواده ايثارگران.

Module Border Module Border
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 57239

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 332
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 332

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 25335228
Visitors بازديد هاي امروز: 2538
Visitors بازديد هاي ديروز: 5345

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/02/19 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا