ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 29 مهر ماه 1400
 

آخرین بروز رسانی 1398/11/15

Module Border Module Border
  ساختار تشکیلاتی و سازمان اجرائی طرح کاداستر 

 

ساختار تشکیلاتی و سازمان اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی

بمنظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر اجرای دقیق طرح کاداستر اراضی کشاورزی، تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز ، فراهم نمودن زمینه سنددار کردن اراضی کشاورزی و همچنین پایش کاربری اراضی ، افزایش بهره وری و ایجاد پایگاه اطلاعات جهت مدیریت علمی و فنی و نظارت جامع بر اراضی کشاورزی ، شورا و کمیته و یا کارگروه های ذیل:

در سطح ملی:

        شورای سیاستگذاری و هماهنگی اجرای طرح کاداستر

        کمیته فنی ملی حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

در سطح استانی:

        کارگروه هماهنگی استانی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

        کمیته فنی استانی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

اعضای شورای سیاستگذاری و هماهنگی اجرای طرح کاداستر

1

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

رئیس

2

رئیس سازمان امور اراضی کشور

دبیر

3

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی

عضو

4

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

عضو

5

معاون آب و خاک  وزارت جهاد کشاورزی

عضو

6

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

عضو

7

مدیر کل دفتر مهندسی و کاداستر اراضی کشاورزی

عضو

8

نمایندگان سایر دستگاه های ذیربط و نیز کارشناسان خبره (حسب مورد)

مدعو

9

نماینده مشاور ملی مدیریت طرح

مدعو

شرح وظایف شورای سیاستگذاری و هماهنگی اجرای طرح کاداستر

u     1- سیاستگذاری و اولویت بندی در جهت تامین منابع مالی و انسانی مورد نیاز اجرای طرح

u     2- تعیین انتظارات و نوع همکاری مورد نیاز در رابطه با وظایف معاونتهای ذیربط وزارت جهاد کشاورزی

u     3- ایجاد هماهنگی لازم و اجتناب از موازی کاری و دوباره کاری از طریق شناسایی طرح ها و پروژه های در حال اجرا و تصمیم گیری در خصوص نحوه هدایت، حمایت و متمرکز نمودن آنها

u     6- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم در جهت استفاده از ظرفیت و امکانات سایر دستگاههای اجرایی

u     7-  هماهنگی در جهت تعیین نیازهای اطلاعاتی (مکانی و توصیفی) واحدهای تابعه وزارتخانه در زمینه های مدیریت بهینه اراضی (زراعی و باغی)، حفظ  کاربری اراضی، رعایت الگوی کشت، مدیریت بهینه منابع آب و خاک

u     8- برنامه ریزی و پیش بینی سازوکارهای مناسب جهت مشارکت فعال و جدی مالکین (و بهره برداران بخش کشاورزی) و ذینفعان در فرایند اجرای طرح

u     9- بررسی روند پیشرفت کار طرح براساس گزارشات ارائه شده توسط دبیر شورا

اعضای کمیته فنی ملی حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

1

رئیس سازمان امور اراضی کشور

رئیس

2

مدیر کل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

دبیر

3

نماینده معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

عضو

4

نماینده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

عضو

5

نماینده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

عضو

6

نماینده معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

عضو

7

نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

عضو

8

نماینده سازمان نقشه برداری کشور (NCC)

عضو

9

نماینده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور

عضو

10

نمایندگان سایر دستگاه های ذیربط (حسب مورد)

عضو

11

نماینده مشاور ملی مدیریت طرح (مدیر پروژه در سطح ملی)

عضو

12

سه نفر صاحب نظر در حوزه کاداستر اراضی (اساتید دانشگاهی و یا از بخش خصوصی)

مدعو

13

کارشناسان خبره از بخشهای مختلف سازمان امور اراضی (دفاتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، یکپارچگی و بهره وری اراضی، حفظ کاربری اراضی، واگذاری و توسعه اراضی، دفتر آمار و اطلاعات اراضی، امور حقوقی، مدیریت برنامه ریزی و بودجه، دفتر ترویج، روابط عمومی و امور بین الملل و ...)

مدعو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کمیته فنی ملی طرح کاداستر اراضی کشاورزی 

u     1- هدایت و نظارت بر کار مشاور ملی مدیریت طرح

u     2- هدایت و پشتیبانی فنی – تخصصی از کمیته های فنی استانی

u     3- تعیین  نیازهای فنی ، حقوقی و اجرایی طرح

u     4- پیشنهاد اولویت های اجرایی طرح

u     5- بررسی و تعیین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز بخشهای تخصصی وزارتخانه

u     6- بررسی و تایید دستورالعملهای نظارتی

u     7- پشتیبانی فنی از مشاوران مجری استانی و ایجاد وحدت رویه در انجام کارها

u     8- بررسی و تایید کلیه ضوابط مربوط به اجرای طرح       

u     9- برنامه ریزی در خصوص تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک با بخشهای داخلی وزارتخانه و همچنین بخش های خصوصی و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در صورت لزوم

u     10- بررسی و تصویب شرح وظایف کارگروه های تخصصی     

u     11- بررسی و اعلام نظر در خصوص سئوالات مطرح شده از طرف شورای سیاستگذاری و هماهنگی اجرای طرح کاداستر

u     12- حکمیت و رفع اختلافات فنی احتمالی بین دستگاه ها و یا بین مشاوران ستادی و استانی و کارفرماها (سازمان امور اراضی کشور و یا سازمان جهاد کشاورزی استان)

اعضای کارگروه هماهنگی استانی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

1

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

رئیس

2

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان

دبیر

3

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

عضو

4

مدیر آب و خاک استان

عضو

5

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی

عضو

6

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی

عضو

7

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

عضو

8

نماینده اداره ثبت اسناد و املاک استان

عضو

9

نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان

عضو

10

نماینده سازمان نقشه برداری در استان (دستگاه نظارت تهیه نقشه)

عضو

11

مسئول اجرایی استانی طرح کاداستر

عضو

12

نماینده مشاور ملی مدیریت طرح در استان (مدیر پروژه در سطح استان)

عضو

شرح وظایف کارگروه هماهنگی استانی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

u     1- برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاه های همکار و یا ذیربط

u     2- سیاستگذاری در جهت تامین منابع مالی و انسانی مورد نیاز در سطح استان و شهرستان

u     3- بررسی و اولویت بندی مناطق اجرای طرح

u     4- ایجاد هماهنگی لازم با سایر دستگاه های اجرایی ذیربط

u     5- رفع موانع و مشکلات احتمالی

u     6- برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن مصوبات شورای سیاستگذاری و هماهنگی اجرای طرح کاداستر

اعضای کمیته فنی استانی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

1

مدیر امور اراضی

رئیس

2

مسئول اجرایی استانی طرح کاداستر

دبیر

3

نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

عضو

4

کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

عضو

5

کارشناس نقشه بردار – فتوگرامتری

عضو

6

کارشناس سنجش از دور (RS)

عضو

7

کارشناس فناوری اطلاعات (IT)

عضو

8

کارشناس تولیدات گیاهی

عضو

9

نماینده دستگاه ها (حسب مورد)

مدعو

 

شرح وظایف کمیته فنی استانی اجرای طرح کاداستر

u     1- هدایت و ارزیابی کار دفتر نمایندگی مشاور ملی مدیریت طرح

u     2- برگزاری جلسات فنی با مشاور ملی مدیریت طرح جهت بررسی مشکلات و موانع پیشرفت طرح و ارائه راهکار های اجرایی و ایجاد هماهنگی های لازم  به جهت تسریع اجرای طرح در سطح استان

u     3- هدایت و پشتیبانی فنی – تخصصی از شهرستانها و ایجاد وحدت رویه در انجام کار

u     4- تعیین نیازهای فنی، حقوقی و اجرایی طرح در سطح استان و پیشنهاد آن به شورای سیاستگذاری و هماهنگی

u     5- پیشنهاد اولویت های اجرایی طرح در سطح استان

u     6- بررسی و اعلام نظر در خصوص سئوالات مطرح شده از طرف کارگروه هماهنگی استانی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی

Module Border Module Border
 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 59000

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 194
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 194

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 26333106
Visitors بازديد هاي امروز: 3305
Visitors بازديد هاي ديروز: 6022

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/07/29 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا