ورود |  عضويت|  EN
يكشنبه 23 مرداد ماه 1401
 

آخرین بروز رسانی 1400/12/07

  معرفی مدیر و پرسنل امور اراضی
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
محمدتقی فرهادیمدیر امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913148 - 03136689999 - 031
مسعود نظریمسئول دفتر مدیریت امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913148 - 031 
-- - - 
مهدی ملاقاسمیمعاون توسعه و ساماندهی اراضی m.mollaghasemi@agri-es.ir 37913150 - 031 
محمدحسين خواجه ونديسرپرست معاونت حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی arazi@agri-es.ir 37913150 - 031 
محمدمهدی مرتضوی نژادمسئول دبیرخانه مدیریت امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913150 - 031 
حمیدرضا عربیانکارشناس IT مدیریت امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913176 - 031 
سعید محمدیسرپرست اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی Arazi@agri-es.ir 37913164 - 031 
سمیه شفیعیکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913164 - 031 
معصومه راستیکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913162 - 031 
زهرا عباسیانکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913163 - 031 
-- - - 
فرشید قدوسی پورکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913162 - 031 
حمید صفیانکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913168 - 031 
مجید صادقیکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913165 - 031 
قاسم احمدیکارشناس حفظ کاربری arazi@agri-es.ir 37913041 - 031 
علی اکبر مهدیلورئیس اداره واگذاری arazi@agri-es.ir 37913154 - 031 
مهدی باباشاهیمعاون اداره واگذاری arazi@agri-es.ir 37913163 - 031 
سیدعلی حسینیکارشناس واگذاری (ماده 2) arazi@agri-es.ir 37913155 - 031 
-- - - 
راضیه اشکبوسکارشناس واگذاری arazi@agri-es.ir 37913160 - 031 
مهدی عربیانکارشناس واگذاری (ماده 21) arazi@agri-es.ir 37913159 - 031 
رضا شیردوانیکارشناس واگذاری r.shirdavani@agri-es.ir 37913059 - 031 
نوشین امیریکارشناس واگذاری arazi@agri-es.ir 37913159 - 031 
علیرضا احمدیکارشناس واگذاری arazi@agri-es.ir 37913152 - 031 
داود نوریکارشناس واگذاری arazi@agri-es.ir 37913152 - 031 
ریحانه محمدیکارشناس واگذاری arazi@agri-es.ir 37913160 - 031 
-- - - 
علیمردان نجفیکارشناس نقشه برداری arazi@agri-es.ir 37913180 - 031 
-- - - 
مرتضی میرزائیرئیس اداره حقوقی و مالکیت اراضی arazi@agri-es.ir 37913172 - 031 
ستاره ستاریمعاون اداره حقوقی arazi@agri-es.ir 37913156 - 031 
معین واقفکارشناس حقوقی arazi@agri-es.ir 37913171 - 031 
راضیه روحیکارشناس حقوقی arazi@agri-es.ir 37913171 - 031 
-- - - 
-- - - 
-- - - 
محمد زمانی علویجهسرپرست اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی samandehi@agri-es.ir 37913143 - 031 
حمید باقری نژادکارشناس اصلاحات اراضی samandehi@agri-es.ir 37913103 - 031 
حسین اصلاحیکارشناس اصلاحات اراضی samandehi@agri-es.ir 37913103 - 031 
-- - - 
-- - - 
علی اشرفیکارشناس رفع تداخلات samandehi@agri-es.ir 37913126 - 031 
امین صابریکارشناس نقشه برداری و حدنگاری samandehi@agri-es.ir 37913126 - 031 
-- - - 
عباس کاویان پیسرپرست اداره مهندسی و حدنگاری (کاداستر) Arazi@agri-es.ir 37913181 - 031 
غلامرضا باباصفریکارشناس سنجش از دور g_babasafari@agri-es.ir 37913184 - 031 
-- - - 
-- - - 
کوروش سلیمانیمسئول دبیرخانه هیئت نظارت arazi@agri-es.ir 37913123 - 031 
ملیحه بیابانیکارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33 malibiabani@agri-es.ir 37913124 - 031 
محمود سیف اللهی ماربینیکارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33 arazi@agri-es.ir 37913124 - 031 
سیدقاسم فاطمیکارشناس حقوقی دبیرخانه هیئت نظارت arazi@agri-es.ir 37913123 - 031 
سیف اله فرجیکارشناس حقوقی دبیرخانه هیئت نظارت arazi@agri-es.ir 37913168 - 031 
-- - - 
زهرا حسنیسرپرست اداره آمار، اطلاعات و برنامه ریزی اراضی arazi@agri-es.ir 37913114 - 031 
-- - - 
مژگان علی بخشیکارشناس آمار و اطلاعات امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913104 - 031 
سید مجتبی مرتضویکارشناس واگذاری arazi@agri-es.ir 37913104 - 031 
-- - - 
سید حسن زنجانیمسئول بایگانی امور اراضی arazi@agri-es.ir 37913158 - 031 
حمید بهشتیبایگان arazi@agri-es.ir 37913158 - 031 
مصطفی معینیبایگان arazi@agri-es.ir 37913158 - 031 
-- - - 
سرهنگ مسعود سپهوندفرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان arazi@agri-es.ir 37913177 - 031 
-- - - 
مسعود کارشناسکارشناس سامانه 131 arazi@agri-es.ir 37913175 - 031 
مجید شیرازیکارشناس سامانه 131 arazi@agri-es.ir 37913175 - 031 

arazi@agri-es.ir

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: فرهادی

عنوان: مدیر امور اراضی

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 148

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: نظری

عنوان: مسئول دفتر مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913148

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 148

متن / HTML

m.mollaghasemi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: ملاقاسمی

عنوان: معاون توسعه و ساماندهی اراضی

شماره تلفن: 379133150

پست الکترونیک: m.mollaghasemi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 151

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: مرتضوی نژاد

عنوان: مسئول دبیرخانه مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913150

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 150

arazi@agri-es.ir

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: عربیان

عنوان: کارشناس IT مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 37913176

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 176

متن / HTML

arazi7@agri-es.ir

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: خواجه وندی

عنوان: رئیس اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: khajehvandi1384@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 164

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سمیه

نام خانوادگی: شفیعی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913164

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 164

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: معصومه

نام خانوادگی: راستی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913162

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 162

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی: عباسیان

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913163

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 163

arazi@agri-es.ir

نام: فرشید

نام خانوادگی: قدوسی پور

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913162

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 162

arazi@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: صفیان

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913168

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 168

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: صادقی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913165

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 165

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: قاسم

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری

شماره تلفن: 37913041

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، میز خدمت امور اراضی

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: مهدیلو

عنوان: رئیس اداره واگذاری

شماره تلفن: 37913154

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 154

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: باباشاهی

عنوان: معاون اداره واگذاری

شماره تلفن: 37913163

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 163

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: حسینی

عنوان: کارشناس واگذاری (ماده 2)

شماره تلفن: 37913155

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 155

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: راضیه

نام خانوادگی: اشکبوس

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: عربیان

عنوان: کارشناس واگذاری (ماده 21)

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

r.shirdavani@agri-es.ir

نام: رضا

نام خانوادگی: شیردوانی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913059

پست الکترونیک: r.shirdavani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: نوشین

نام خانوادگی: امیری

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913159

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 159

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913152

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 152

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: داوود

نام خانوادگی: نوری

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913152

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 152

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: ریحانه

نام خانوادگی: محمدی

عنوان: کارشناس واگذاری

شماره تلفن: 37913160

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 160

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: علیمردان

نام خانوادگی: نجفی

عنوان: کارشناس نقشه برداری

شماره تلفن: 37913180

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 180

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مرتضی

نام خانوادگی: میرزائی

عنوان: رئیس اداره حقوقی و مالکیت اراضی

شماره تلفن: 37913172

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 172

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: ستاره

نام خانوادگی: ستاری

عنوان: معاون اداره حقوقی

شماره تلفن: 37913156

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 156

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: معین

نام خانوادگی: واقف

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913171

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 171

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: راضیه

نام خانوادگی: روحی

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 37913171

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 171

متن / HTML

samandehi@agri-es.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: زمانی علویجه

عنوان: سرپرست اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

شماره تلفن: 37913143

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 143

متن / HTML

samandehi@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: باقری نژاد

عنوان: کارشناس اصلاحات اراضی

شماره تلفن: 37913103

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 103

متن / HTML

samandehi@agri-es.ir

نام: حسین

نام خانوادگی: اصلاحی

عنوان: کارشناس اصلاحات اراضی

شماره تلفن: 37913103

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 103

samandehi@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: اشرفی

عنوان: کارشناس رفع تداخلات

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

samandehi@agri-es.ir

نام: امین

نام خانوادگی: صابری

عنوان: کارشناس نقشه برداری و حدنگاری

شماره تلفن: 37913126

پست الکترونیک: samandehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 126

متن / HTML

cadastre@agri-es.ir

نام: سیدمحمدرضا

نام خانوادگی: میرصانع

عنوان: رئیس اداره مهندسی و حدنگاری (کاداستر)

شماره تلفن: 37913181

پست الکترونیک: cadastre@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 181

متن / HTML

g_babasafari@agri-es.ir

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: باباصفری

عنوان: کارشناس سنجش از دور

شماره تلفن: 37913184

پست الکترونیک: g_babasafari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 184

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: کورش

نام خانوادگی: سلیمانی

عنوان: مسئول دبیرخانه هیئت نظارت

شماره تلفن: 37913123

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 123

متن / HTML

malibiabani@agri-es.ir

نام: ملیحه

نام خانوادگی: بیابانی

عنوان: کارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33

شماره تلفن: 37913124

پست الکترونیک: malibiabani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 124

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: محمود

نام خانوادگی: سیف اللهی ماربینی

عنوان: کارشناس دبیرخانه هیئت نظارت ماده 33

شماره تلفن: 37913124

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 124

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سیدقاسم

نام خانوادگی: فاطمی

عنوان: کارشناس حقوقی دبیرخانه هیئت نظارت

شماره تلفن: 37913123

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 123

arazi@agri-es.ir

نام: سیف اله

نام خانوادگی: فرجی

عنوان: کارشناس حقوقی دبیرخانه هیئت نظارت

شماره تلفن: 37913168

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 168

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی: حسنی

عنوان: سرپرست اداره آمار، اطلاعات و برنامه ریزی امور اراضی

شماره تلفن: 37913114

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 114

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مژگان

نام خانوادگی: علی بخشی

عنوان: کارشناس آمار و اطلاعات امور اراضی

شماره تلفن: 37913104

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 104

arazi@agri-es.ir

نام: سیدمجتبی

نام خانوادگی: مرتضوی

عنوان: کارشناس آمار و اعتبارات

شماره تلفن: 37913104

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 104

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: زنجانی

عنوان: مسئول بایگانی امور اراضی

شماره تلفن: 37913158

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 158

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: بهشتی

عنوان: بایگان

شماره تلفن: 37913158

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 158

arazi@agri-es.ir

نام: مصطفی

نام خانوادگی: معینی

عنوان: بایگان

شماره تلفن: 37913158

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 158

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: سرهنگ مسعود

نام خانوادگی: سپهوند

عنوان: فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان

شماره تلفن: 37913177

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 177

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مسعود

نام خانوادگی: کارشناس

عنوان: کارشناس سامانه 131

شماره تلفن: 37913175

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 175

متن / HTML

arazi@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: شیرازی

عنوان: کارشناس سامانه 131

شماره تلفن: 37913175

پست الکترونیک: arazi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 175

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 60308

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 3%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 250
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 250

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 28312712
Visitors بازديد هاي امروز: 3580
Visitors بازديد هاي ديروز: 7067

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/05/23 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا