ورود |  عضويت|  EN
سه شنبه 07 تیر ماه 1401
 

آخرین بروز رسانی 1400/12/19

Module Border Module Border
  معرفی مدیر و کارکنان مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
مهرداد شرف الدینسرپرست مدیریت امور اداري ، رفاه و پشتیبانی edari@agri-es.ir 37913290 - 031 
هدا خلیلیمسئول دفتر مدیریت edari@agri-es.ir 37913290 - 031 
-- - - 
صدیقه اسحاقیانسرپرست اداره امور بازنشستگان edari@agri-es.ir 37913275 - 031 
سمیه اکبری آشیانیرئیس اداره امور شاغلین edakbari@agri-es.ir 37913277 - 031 
-- - - 
علی گروئیمسئول حضور و غياب edari@agri-es.ir 37913288 - 031 
مهدی امیریکارشناس امور اداری edari@agri-es.ir 37913274 - 03 
جلیل غفوریکارشناس کارگزینی edari@agri-es.ir 37913274 - 031 
محمدرضا جلالیکارشناس کارگزینی edari@agri-es.ir 37913276 - 031 
-- - - 
مهدی نصر نصرآبادیمتصدی بایگانی edari@agri-es.ir 37913474 - 031 
-- - - 
غلامحسین کاویانیرئیس اداره تدارکات و مسئول امور ساختمان ها edari@agri-es.ir 37913280 - 031 
احمد گودرزیمسئول مخابرات edari@agri-es.ir 37913030 - 031 
-- - - 
علیرضا محمدی کیانیکارپرداز - 37913183 - 031 
رضا نجفیانباردار - 37913037 - 031 
-- - - 
مرادعلی سعادتیرئیس اداره ماشین آلات edari@agri-es.ir 37913279 - 031 
علیرضا دارابکارشناس بازرگانی و ماشین آلات edari@agri-es.ir 37913185 - 031 
-- - - 
حسین بختیار خلجیسرپرست اداره خدمات edari@agri-es.ir 37913285 - 031 
امیرحسین انصاریمتصدی تأسیسات - 37913018 - 031 
-- - - 
-- - - 
سیدداوود موسویکارشناس مسئول تربیت بدنی edari@agri-es.ir 37913272 - 031 
-- - - 
مهدی سقائیمسئول امور بیمه edari@agri-es.ir 37913281 - 031 
-- - - 
محبوبه باغبانهاکارشناس امور رفاهی edari@agri-es.ir 37913286 - 03137913506
ابوالقاسم فرامرزیکارشناس مسئول امور رفاهی و ساختمان edari@agri-es.ir 36683219 - 031 
سید مصطفی رضوی زادهمتصدی خدمات مهمانسرای شیخ صدوق - 36683534 - 031 
علیرضا مستشاریحسابدار مدیریت امور اداری edari@agri-es.ir 37913185 - 031 
Module Border Module Border

edari@agri-es.ir

نام: مهرداد

نام خانوادگی: شرف الدین

عنوان: مدیر امور اداری

شماره تلفن: 37913290

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 290

edari@agri-es.ir

نام: هدا

نام خانوادگی: خلیلی

عنوان: مسئول دفتر مدیریت امور اداری

شماره تلفن: 37913290

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 290

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: رمضانی

عنوان: سرپرست معاونت مدیریت رفاه و پشتیبانی

شماره تلفن: 37913312

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 312

edari@agri-es.ir

نام: صدیقه

نام خانوادگی: اسحاقیان

عنوان: رئیس اداره امور بازنشستگان

شماره تلفن: 37913287

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 287

edakbari@agri-es.ir

نام: سمیه

نام خانوادگی: اکبری آشیانی

عنوان: رئیس اداره امور شاغلین

شماره تلفن: 37913277

پست الکترونیک: edakbari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 277

edari@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: گروئی

عنوان: مسئول حضور و غیاب

شماره تلفن: 37913288

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 288

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: امیری

عنوان: کارشناس امور اداری

شماره تلفن: 37913274

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 274

edari@agri-es.ir

نام: جلیل

نام خانوادگی: غفوری

عنوان: کارشناس کارگزینی

شماره تلفن: 37913274

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 274

edari@agri-es.ir

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: جلالی

عنوان: کارشناس کارگزینی

شماره تلفن: 37913276

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 276

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: نصر نصرآبادی

عنوان: متصدی بایگانی

شماره تلفن: 37913474

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 474

edari@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: آجودانیان

عنوان: کارشناس امور اداری

شماره تلفن: 37913262

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 262

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: کاویانی

عنوان: رئیس اداره تدارکات و مسئول امور ساختمان ها

شماره تلفن: 37913280

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 280

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: احمد

نام خانوادگی: گودرزی

عنوان: مسئول مخابرات

شماره تلفن: 37913030

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف، اتاق 119

متن / HTML

کارپرداز

نام: علیرضا

نام خانوادگی: محمدی کیانی

عنوان: کارپرداز

شماره تلفن: 37913183

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف، اتاق 183

متن / HTML

انباردار

نام: رضا

نام خانوادگی: نجفی

عنوان: انباردار

شماره تلفن: 37913037

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 270

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: مرادعلی

نام خانوادگی: سعادتی

عنوان: رئیس اداره ماشین آلات

شماره تلفن: 37913279

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 279

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: حسین

نام خانوادگی: بختیار خلجی

عنوان: سرپرست اداره خدمات

شماره تلفن: 37913285

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف ، اتاق 285

متن / HTML

متصدی تأسیسات

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: انصاری

عنوان: متصدی تأسیسات

شماره تلفن: 37913018

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: سیدداوود

نام خانوادگی: موسوی

عنوان: کارشناس تربیت بدنی

شماره تلفن: 37913272

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 272

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: سقائی

عنوان: مسئول امور بیمه

شماره تلفن: 37913281

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 281

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: محبوبه

نام خانوادگی: باغبانها

عنوان: کارشناس امور رفاهی

شماره تلفن: 37913286

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 286

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: فرامرزی

عنوان: کارشناس مسئول امور رفاهی و ساختمان

شماره تلفن: 37913219

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 219

متن / HTML

edari@agri-es.ir

نام: علیرضا

نام خانوادگی: مستشاری

عنوان: حسابدار مدیریت امور اداری

شماره تلفن: 37913185

پست الکترونیک: edari@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه همکف، اتاق 185

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 60247

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 3%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 261
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 261

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 27995864
Visitors بازديد هاي امروز: 2197
Visitors بازديد هاي ديروز: 7529

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/04/07 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا