ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 16 آذر ماه 1402
 

آخرین بروز رسانی 1400/12/07

معرفی مدیران شهرستان های تابعه

 

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان آران و بیدگل

نام:                                   مجید
نام خانوادگی:
                    
علی نقی پور
عنوان: 
                               سرپرست مديریت جهادكشاورزی شهرستان آران و بيدگل
شماره تلفن مستقیم مدير
:   54725557
شماره تلفن مديريت
:           5472404054723666 - 54731046 - 54725558
فاكس:                 
          
    54725191
پست الكترونيك مديريت :     
m.aranbidgol@agri-es.ir

آدرس پرتال:                       
https://aranbidgol.agri-es.ir
آدرس پستی:
                    آران و بيدگل - خيابان امام خمينی - جنب دبيرستان ابن سينا

 سرپرست مدیریت جهادكشاورزي شهرستان اردستان

نام:                                    محمد
نام خانوادگی:
                      
امینی
عنوان: 
                                سرپرست مديریت جهادكشاورزي شهرستان اردستان
شماره تلفن مستقیم مدیر
:     54230410
شماره تلفن مديريت
:              6 - 54230401
فاكس:                  
              54230400
پست الكترونيك مديريت :       
m.ardestan@agri-es.ir

آدرس پرتال:                          
https://ardestan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      اردستان - خيابان شهيد مدرس - بلوار جهاد - كد پستی 18543-83818

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان اصفهان

نام:                             محمد حسین
نام خانوادگی:
               
احمدی
عنوان:
                        مدیر جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان
شماره تلفن مديريت
:    37912000
فاكس:                 
        32213679  

پست الكترونيك مديريت :
m.esfahan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                   
https://esfahan.agri-es.ir
آدرس پستی:
          
    اصفهان - خيابان فردوسی - خيابان منوچهری - كدپستی 63111-81438

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان برخوار

نام:                             سید کسری
نام خانوادگی:
               
بابایی
عنوان: 
                        مدیر جهادكشاورزی شهرستان برخوار
شماره تلفن مديريت
:     45822166   
فاكس:                 
           

پست الكترونيك مديريت :
m.borkhar@agri-es.ir
آدرس پرتال:                  
https://borkhar.agri-es.ir
آدرس پستی:
          
    دولت آباد برخوار - بلوار طالقانی - جنب منازل مسكونی

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان بوئین میاندشت

نام:                                     حسن
نام خانوادگی:
                       
رياحي
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان بوئین میاندشت
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57522220
شماره تلفن مديريت
:              57522276 و 57522518
فاكس:                 
                
57522929
پست الكترونيك مديريت :       
m.boueinmiandasht@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://boueinmiandasht.agri-es.ir
آدرس پستی: 
                      بوئین میاندشت ، بلوار فرهنگ

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تیران و کرون

نام:                                   مهدي
نام خانوادگی:
                     
آرپناهي
عنوان: 
                              مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
شماره تلفن مستقیم مدير
:   42226353   
شماره تلفن مديريت
:            2 - 42226061 و 3 - 42225352 
فاكس:                 
          
    42226063
پست الكترونيك مديريت :     
m.tirankarvan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                       
https://tirankarvan.agri-es.ir

آدرس پستی:
               
    تيران - ميدان معلم - جنب فرمانداری - كد پستی 54771-85317

 مدير جهادكشاورزی شهرستان چادگان

نام:                                      حسينعلي
نام خانوادگی:
                        محمدي

عنوان:
                                 مدير جهادكشاورزی شهرستان چادگان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57723011
شماره تلفن مديريت
:              3 - 57722442 و 57722180 و 57722338
فاكس:                 
          
      57723010
پست الكترونيك مديريت :
         m.chadegan@agri-es.ir
آدرس پرتال:               
           https://chadegan.agri-es.ir

آدرس پستی:
چادگان - خيابان شهيد سردار چادگانی پور - روبروی پمپ بنزين - كدپستی 41156-85719

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان خمينی شهر

نام:                                     مجید
نام خانوادگی:
                       علیرضائی

عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان خمينی شهر
شماره تلفن مستقیم مدير
:     33647003
شماره تلفن مديريت
:              5 - 33647004 و 7 - 33647646
فاكس:                 
                33647007

پست الكترونيك مديريت :        
m.khomeinishahr@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://khomeinishahr.agri-es.ir

آدرس پستی:
                 
    خمينی شهر- بلوارشهيدبهشتی ابتدای خيابان شهيدمدنی- كدپستی 57156-84136

 مدير جهادكشاورزی شهرستان خوانسار

نام:                                     اکبر
نام خانوادگی:
                       
مردانی
عنوان:
                                سرپرست مديریت جهادكشاورزی شهرستان خوانسار
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57770044
شماره تلفن مديريت
:              6 - 57770075 و  57772328
فاكس:                 
                57770440   

پست الكترونيك مديريت :        
m.khansar@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://khansar.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      خوانسار - ابتدای بلوار آيت ا... علوی - خيابان بسيج - كد پستی 36431-87916

 مدير جهادكشاورزی شهرستان خور و بیابانک

نام:                                     ابوالقاسم
نام خانوادگی:
                       
جعفری
عنوان: 
                                 مدیریت جهادكشاورزی شهرستان خور و بیابانک
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46322195
شماره تلفن مديريت
:              46322195
فاكس:                 
                46322138                            

پست الكترونيك مديريت :         
m.khoorbiabanak@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://khoorbiabanak.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      خور و بیابانک - مدیریت جهاد کشاورزی

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دهاقان

نام:                                     حسین
نام خانوادگی:
                        نقی زاده

عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان دهاقان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     53333364
شماره تلفن مديريت
:              53332125 و 53332101
فاكس:                 
                53332032  

پست الكترونيك مديريت :       
m.dehaghan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://dehaghan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                     دهاقان - بلوار انقلاب - كد پستی 11169-86416

 سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سمیرم

نام:                                    مصطفی
نام خانوادگی:
                       طایی

عنوان: 
                                مدیریت جهادكشاورزی شهرستان سمیرم
شماره تلفن مستقیم مدير
:     53665300
شماره تلفن مديريت
:              53665300
فاكس:                 
                53663040    

پست الكترونيك مديريت :        
m.semirom@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://semirom.agri-es.ir
آدرس پستی:
                       سمیرم - انتهای خیابان قدس - كد پستی 73155-86617

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان شاهین شهر

نام:                                    مصطفی
نام خانوادگی:
                       
عباسی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان شاهین شهر
شماره تلفن مستقیم مدير
:     45248004
شماره تلفن مديريت
:              3 - 45248002
فاكس:                 
                45245030   

پست الكترونيك مديريت :         m.
shahinshahr@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://shahinshahr.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      شاهین شهر- خیابان فردوسی- فرعی3 شرقی- پلاک 33
کد پستی
                           8314745437

 مدير جهادكشاورزی شهرستان شهرضا

نام:                                    حسنعلی
نام خانوادگی:
                       
اباذری
عنوان:
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان شهرضا
شماره تلفن مستقیم مدير
:     32225001
شماره تلفن مديريت
:              4 - 32225001
فاكس:                 
                
32225005
پست الكترونيك مديريت :       
m.shahreza@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://shahreza.agri-es.ir
آدرس پستی:
                     شهرضا - بلوار مدرس - پلاك 222 - كد پستی 63331-86196

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان فریدن

نام:                                    محمد
نام خانوادگی:
                       
زمان احمدی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان فریدن
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57222512
شماره تلفن مديريت
:              2 - 57222480
فاكس:                 
                
57222474
پست الكترونيك مديريت :       
m.fereidan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://fereidan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      فریدن - داران ، بلوار طالقانی

 مدير جهادكشاورزی شهرستان فریدونشهر

نام:                                  حجت الله
نام خانوادگی:
                     زماني

عنوان:
                              مدير جهادكشاورزی شهرستان فریدونشهر
شماره تلفن مستقیم مدير
:   57592070   
شماره تلفن مديريت
:            57592070 
فاكس:                 
          
    57592072
پست الكترونيك مديريت :      
m.fereidoonshahr@agri-es.ir
آدرس پرتال:             
           https://fereidoonshahr.agri-es.ir
آدرس پستی:
                    فریدونشهر - فلکه جهاد - انتهای بلوار شهید مفتح - کدپستی 33789 - 85918

مدیر جهادكشاورزی شهرستان فلاورجان

نام:                                    همایون
نام خانوادگی:
                       
حاتمی
عنوان: 
                                مدیر جهاد كشاورزي شهرستان فلاورجان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     37421080
شماره تلفن مديريت
:              4 - 37421071
فاكس:                 
                
37427151
پست الكترونيك مديريت :         m.falavarja@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://falavarjan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      فلاورجان - جنب پل هوائی - كد پستی 81146-84516

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان کاشان

نام:                                     علی
نام خانوادگی:
                       
محلوجی
عنوان: 
                                معاون رئيس سازمان و سرپرست مديریت جهاد كشاورزي شهرستان كاشان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     55444042 و 55446059
شماره تلفن مديريت
:              55451616
فاكس:                 
                
55441133
پست الكترونيك مديريت :         m.kashan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://kashan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                       کاشان - خيابان امیرکبیر - كد پستی 44916-87196

 dokhtor shahbazi.jpg

نام:                                    علی اصغر
نام خانوادگی:
                       
میرزائی
عنوان: 
                                 مديریت جهادكشاورزی شهرستان گلپایگان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57424073
شماره تلفن مديريت
:              4 - 57421650
فاكس:                 
                
57421836
پست الكترونيك مديريت :        
m.golpayegan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://golpayegan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                       گلپایگان - بلوار آیت اله محمدی

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنجان

نام:                                     مهدي
نام خانوادگی:
                       محضري

عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان لنجان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     52223799
شماره تلفن مديريت
:               
فاكس:                 
                

پست الكترونيك مديريت :        
m.lenjan@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://lenjan.agri-es.ir
آدرس پستی:
                       لنجان - خیابان آیت اله کاشانی - جنب گلزار شهدا

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

نام:                                     همتعلی
نام خانوادگی:
                       
انصاری
عنوان:
                                 مدير جهادكشاورزی شهرستان مبارکه
شماره تلفن مستقیم مدير
:     52462500
شماره تلفن مديريت
:              2 - 52462031
فاكس:                 
                
52462034
پست الكترونيك مديريت :        
m.mobarakeh@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://mobarakeh.agri-es.ir
آدرس پستی:
                       مبارکه - محله سجادیه - كد پستی 84351-84811

 مديرجهادكشاورزی شهرستان نائین

نام:                                     حسن
نام خانوادگی:
                       
رستمی استبرق
عنوان: 
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان نائین
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46253050
شماره تلفن مديريت
:              46252419
فاكس:                 
                
46253051
پست الكترونيك مديريت :        
m.naein@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
https://naein.agri-es.ir
آدرس پستی:
                       نائین - خیابان شهید رجائی - جنب بیمارستان حشمتیه

 سرپرست جهادكشاورزی شهرستان نجف آباد

نام:                                     مظاهر
نام خانوادگی:
                       
امینی
عنوان: 
                                معاون رئيس سازمان و مدير جهاد كشاورزي شهرستان نجف آباد
شماره تلفن مستقیم مدير
:     42444341
شماره تلفن مديريت
:              42443778
فاكس:                 
                
42444335
پست الكترونيك مديريت :        
m.najafabad@agri-es.ir
آدرس پرتال:                           
https://najafabad.agri-es.ir
آدرس پستی:           
            نجف آباد - فلکه جهاد

 مدير جهادكشاورزی شهرستان نطنز

نام:                                     سعيد
نام خانوادگی:
                       
خاكزاد
عنوان:
                                سرپرست مدير جهادكشاورزی شهرستان نطنز
شماره تلفن مستقیم مدير
:     54223487
شماره تلفن مديريت
:              54222332
فاكس:                 
                
54222026
پست الكترونيك مديريت :       
m.natanz@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://natanz.agri-es.ir
آدرس پستی:
                      نطنز - بلوار شهید مصطفی خمینی - كد پستی 47147-87619

 مدير جهادكشاورزی شهرستان جرقویه

نام:                                     حسین
نام خانوادگی:
                       
اظهری ورزنه
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان جرقویه
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46622155
شماره تلفن مديريت
:             46622155
فاكس:               
                 46622200

پست الكترونيك مديريت :       
m.jarghouyeh@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://jarghouyeh.agri-es.ir
آدرس پستی: 
                      جرقویه - جهادکشاورزی شهرستان جرقویه

 مدير جهادكشاورزی شهرستان کوهپایه

نام:                                     حمیدرضا
نام خانوادگی:
                       
لارابی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان کوهپایه
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46691119
شماره تلفن مديريت
:             46691119
فاكس:                 
              46691216

پست الكترونيك مديريت :       
m.kouhpayeh@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://kouhpayeh.agri-es.ir
آدرس پستی: 
                      کوهپایه - خیابان بخشداری - جهادکشاورزی شهرستان کوهپایه

 سرپرست مدیریت جهادكشاورزی شهرستان ورزنه

نام:                                     حسن
نام خانوادگی:
                       
احمدي شاپورآبادي
عنوان: 
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان ورزنه
شماره تلفن مستقیم مدير
:     0
شماره تلفن مديريت
:             0
فاكس:                 
              0

پست الكترونيك مديريت :       
m.varzaneh@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://varzaneh.agri-es.ir
آدرس پستی: 
                      ورزنه - جهادکشاورزی شهرستان ورزنه

 مدير جهادكشاورزی شهرستان هرند

نام:                                     احمدرضا
نام خانوادگی:
                       
سلطانی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان هرند
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46402400
شماره تلفن مديريت
:             46402400
فاكس:                 
              0

پست الكترونيك مديريت :       
m.harand@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
https://harand.agri-es.ir
آدرس پستی: 
                      هرند - جهادکشاورزی شهرستان هرند

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 61250

عالی : 92%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 3%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 225
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 225

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 31802829
Visitors بازديد هاي امروز: 4376
Visitors بازديد هاي ديروز: 7882

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1402/09/16 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا