ورود |  عضويت|  EN
پنج شنبه 29 مهر ماه 1400
 

آخرین بروز رسانی 1400/06/01

معرفی مدیران شهرستان های تابعه

 

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان آران و بیدگل

نام:                                   مصطفی
نام خانوادگی:
                    
آبانی آرانی
عنوان:
                              مدير جهادكشاورزی شهرستان آران و بيدگل
شماره تلفن مستقیم مدير
:   54725557
شماره تلفن مديريت
:           5472404054723666 - 54731046 - 54725558
فاكس:                 
          
    54725191
پست الكترونيك مديريت :     
modir@agri-aranbidgol.i
r
آدرس پرتال:                       
www.agri-aranbidgol.ir
آدرس پستی:
                    آران و بيدگل - خيابان امام خمينی - جنب دبيرستان ابن سينا

 سرپرست مدیریت جهادكشاورزي شهرستان اردستان

نام:                                    اسحاق
نام خانوادگی:
                      
شفیعی اردستانی
عنوان: 
                                سرپرست مديریت جهادكشاورزي شهرستان اردستان
شماره تلفن مستقیم مدیر
:     54230410
شماره تلفن مديريت
:              6 - 54230401
فاكس:                  
              54230400
پست الكترونيك مديريت :       
modir-ardestan@agri-ardestan.ir
 
آدرس پرتال:                          
www.agri-ardestan.ir
آدرس پستی:
                      اردستان - خيابان شهيد مدرس - بلوار جهاد - كد پستی 18543-83818

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان اصفهان

نام:                             همتعلی
نام خانوادگی:
               
انصاری
عنوان:
                        مدير جهادكشاورزی شهرستان اصفهان
شماره تلفن مديريت
:     30 – 32220029
فاكس:                 
        32213679  

پست الكترونيك مديريت :
h.ansari@agri-esfahan.ir
آدرس پرتال:                   
www.agri-esfahan.ir
آدرس پستی:
          
    اصفهان - خيابان فردوسی - خيابان منوچهری - كدپستی 63111-81438

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان برخوار

نام:                             بهرام
نام خانوادگی:
               
کریمی علویجه
عنوان: 
                        مدیر جهادكشاورزی شهرستان برخوار
شماره تلفن مديريت
:     45822166   
فاكس:                 
           

پست الكترونيك مديريت :
borkhar@agri-borkhar.ir
آدرس پرتال:                  
www.agri-borkhar.ir
آدرس پستی:
          
    دولت آباد برخوار - بلوار طالقانی - جنب منازل مسكونی

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان بوئین میاندشت

نام:                                     محمدتقی
نام خانوادگی:
                       
فرهادی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان بوئین میاندشت
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57522220
شماره تلفن مديريت
:              57522276 و 57522518
فاكس:                 
                
57522929
پست الكترونيك مديريت :       
boueinmiandasht@agri-es.ir
آدرس پرتال:                         
www.agri-boueinmiandasht.ir
آدرس پستی: 
                      بوئین میاندشت ، بلوار فرهنگ

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تیران و کرون

نام:                                   محمدحسین
نام خانوادگی:
                     
احمدی
عنوان: 
                              مدیر جهادكشاورزی شهرستان تيران و كرون
شماره تلفن مستقیم مدير
:   42226353   
شماره تلفن مديريت
:            2 - 42226061 و 3 - 42225352 
فاكس:                 
          
    42226063
پست الكترونيك مديريت :     
modir@agri-tirankarvan.ir
آدرس پرتال:                       
www.agri-tirankarvan.ir

آدرس پستی:
               
    تيران - ميدان معلم - جنب فرمانداری - كد پستی 54771-85317

 مدير جهادكشاورزی شهرستان چادگان

نام:                                      بختیار
نام خانوادگی:
                        حاجتی

عنوان:
                                 مدير جهادكشاورزی شهرستان چادگان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57723011
شماره تلفن مديريت
:              3 - 57722442 و 57722180 و 57722338
فاكس:                 
          
      57723010
پست الكترونيك مديريت :
         hajati@agri-chadegan.ir
آدرس پرتال:               
           www.agri-chadegan.ir

آدرس پستی:
چادگان - خيابان شهيد سردار چادگانی پور - روبروی پمپ بنزين - كدپستی 41156-85719

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان خمينی شهر

نام:                                     پیام
نام خانوادگی:
                       قاسمی

عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان خمينی شهر
شماره تلفن مستقیم مدير
:     33647003
شماره تلفن مديريت
:              5 - 33647004 و 7 - 33647646
فاكس:                 
                33647007

پست الكترونيك مديريت :        
modir@agri-khomeinishahr.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-khomeinishahr.ir

آدرس پستی:
                 
    خمينی شهر- بلوارشهيدبهشتی ابتدای خيابان شهيدمدنی- كدپستی 57156-84136

 مدير جهادكشاورزی شهرستان خوانسار

نام:                                     محمدرضا
نام خانوادگی:
                       
مجیدی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان خوانسار
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57770044
شماره تلفن مديريت
:              6 - 57770075 و  57772328
فاكس:                 
                57770440   

پست الكترونيك مديريت :        
info@agri-khansar.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-khansar.ir
آدرس پستی:
                      خوانسار - ابتدای بلوار آيت ا... علوی - خيابان بسيج - كد پستی 36431-87916

 مدير جهادكشاورزی شهرستان خور و بیابانک

نام:                                     حکمت
نام خانوادگی:
                       
موسوی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان خور و بیابانک
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46322195
شماره تلفن مديريت
:              46322195
فاكس:                 
                46322138                            

پست الكترونيك مديريت :        
info@agri-khoorbiabanak.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-khoorbiabanak.ir
آدرس پستی:
                      خور و بیابانک - مدیریت جهاد کشاورزی

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دهاقان

نام:                                     احمد
نام خانوادگی:
                       تیموری

عنوان: 
                                مدر جهادكشاورزی شهرستان دهاقان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     53333364
شماره تلفن مديريت
:              53332125 و 53332101
فاكس:                 
                53332032  

پست الكترونيك مديريت :       
modir@agri-dehaghan.ir
آدرس پرتال:                         
www.agri-dehaghan.ir
آدرس پستی:
                     دهاقان - بلوار انقلاب - كد پستی 11169-86416

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمیرم

نام:                                    اشکبوس
نام خانوادگی:
                       رضائی رحیمی

عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان سمیرم
شماره تلفن مستقیم مدير
:     53665300
شماره تلفن مديريت
:              53665300
فاكس:                 
                53663040    

پست الكترونيك مديريت :        
modir@agri-semirom.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-semirom.ir
آدرس پستی:
                       سمیرم - انتهای خیابان قدس - كد پستی 73155-86617

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان شاهین شهر

نام:                                    مصطفی
نام خانوادگی:
                       
عباسی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان شاهین شهر
شماره تلفن مستقیم مدير
:     45248004
شماره تلفن مديريت
:              3 - 45248002
فاكس:                 
                45245030   

پست الكترونيك مديريت :        
shahinshahr-meymeh@agri-es.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-shahinshahr.ir
آدرس پستی:
                      شاهین شهر- خیابان فردوسی- فرعی3 شرقی- پلاک 33
کد پستی
                           8314745437

 مدير جهادكشاورزی شهرستان شهرضا

نام:                                    امیر
نام خانوادگی:
                       
صفرپور
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان شهرضا
شماره تلفن مستقیم مدير
:     32225001
شماره تلفن مديريت
:              4 - 32225001
فاكس:                 
                
32225005
پست الكترونيك مديريت :       
modir@agri-shahreza.ir
آدرس پرتال:                         
www.agri-shahreza.ir
آدرس پستی:
                     شهرضا - بلوار مدرس - پلاك 222 - كد پستی 63331-86196

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان فریدن

نام:                                    مظاهر
نام خانوادگی:
                       
امینی نجف آبادی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان فریدن
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57222512
شماره تلفن مديريت
:              2 - 57222480
فاكس:                 
                
57222474
پست الكترونيك مديريت :       
modir@agri-fereidan.ir
آدرس پرتال:                         
www.agri-fereidan.ir
آدرس پستی:
                      فریدن - داران ، بلوار طالقانی

 مدير جهادكشاورزی شهرستان فریدونشهر

نام:                                  علیرضا
نام خانوادگی:
                     اصلانی

عنوان:
                              مدير جهادكشاورزی شهرستان فریدونشهر
شماره تلفن مستقیم مدير
:   57592070   
شماره تلفن مديريت
:            57592070 
فاكس:                 
          
    57592072
پست الكترونيك مديريت :      
aslani@agri-fereidoonshahr.ir
آدرس پرتال:             
           www.agri-fereidoonshahr.ir
آدرس پستی:
                    فریدونشهر - فلکه جهاد - انتهای بلوار شهید مفتح - کدپستی 33789 - 85918

مدیر جهادكشاورزی شهرستان فلاورجان

نام:                                    علی
نام خانوادگی:
                       
فرزانی محمدی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان فلاورجان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     37421080
شماره تلفن مديريت
:              4 - 37421071
فاكس:                 
                
37427151
پست الكترونيك مديريت :         a_farzani_m@agri-falavarjan.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-falavarjan.ir
آدرس پستی:
                      فلاورجان - جنب پل هوائی - كد پستی 81146-84516

 مدیر جهادكشاورزی شهرستان کاشان

نام:                                     رضا
نام خانوادگی:
                       
مظلومی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان کاشان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     55444042 و 55446059
شماره تلفن مديريت
:              55451616
فاكس:                 
                
55441133
پست الكترونيك مديريت :  
آدرس پرتال:                          
www.agri-kashan.ir
آدرس پستی:
                       کاشان - خيابان امیرکبیر - كد پستی 44916-87196

 مدير جهادكشاورزی شهرستان گلپایگان

نام:                                    سیدمهدی
نام خانوادگی:
                       
معصومی
عنوان: 
                                 سرپرست مديریت جهادكشاورزی شهرستان گلپایگان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     57424073
شماره تلفن مديريت
:              4 - 57421650
فاكس:                 
                
57421836
پست الكترونيك مديريت :        
modir@agri-golpayegan.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-golpayegan.ir
آدرس پستی:
                       گلپایگان - بلوار آیت اله محمدی

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان لنجان

نام:                                     همایون
نام خانوادگی:
                       حاتمی

عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان لنجان
شماره تلفن مستقیم مدير
:     52223799
شماره تلفن مديريت
:               
فاكس:                 
                

پست الكترونيك مديريت :        
hatami-lenjan@agri-lenjan.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-lenjan.ir
آدرس پستی:
                       لنجان - خیابان آیت اله کاشانی - جنب گلزار شهدا

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان مبارکه

نام:                                     سیدکسری
نام خانوادگی:
                       
بابائی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان مبارکه
شماره تلفن مستقیم مدير
:     52462500
شماره تلفن مديريت
:              2 - 52462031
فاكس:                 
                
52462034
پست الكترونيك مديريت :        
modir@agri-mobarakeh.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-mobarakeh.ir
آدرس پستی:
                       مبارکه - محله سجادیه - كد پستی 84351-84811

 سرپرست مديریت جهادكشاورزی شهرستان نائین

نام:                                     مرتضی
نام خانوادگی:
                       
مهدوی فرد
عنوان: 
                                سرپرست مديریت جهادكشاورزی شهرستان نائین
شماره تلفن مستقیم مدير
:     46253050
شماره تلفن مديريت
:              46252419
فاكس:                 
                
46253051
پست الكترونيك مديريت :        
info@agri-naein.ir
آدرس پرتال:                          
www.agri-naein.ir
آدرس پستی:
                       نائین - خیابان شهید رجائی - جنب بیمارستان حشمتیه

 سرپرست جهادكشاورزی شهرستان نجف آباد

نام:                                     حسن
نام خانوادگی:
                       
صالحی
عنوان: 
                                مدیر جهادكشاورزی شهرستان نجف آباد
شماره تلفن مستقیم مدير
:     42444341
شماره تلفن مديريت
:              42443778
فاكس:                 
                
42444335
پست الكترونيك مديريت :        
info@agri-najafabad.ir
آدرس پرتال:                           
www.agri-najafabad.ir
آدرس پستی:           
            نجف آباد - فلکه جهاد

 مدير جهادكشاورزی شهرستان نطنز

نام:                                     سیف اله
نام خانوادگی:
                       
فرجی
عنوان:
                                مدير جهادكشاورزی شهرستان نطنز
شماره تلفن مستقیم مدير
:     54223487
شماره تلفن مديريت
:              54222332
فاكس:                 
                
54222026
پست الكترونيك مديريت :       
faraji@agri-natanz.ir
آدرس پرتال:                         
www.agri-natanz.ir
آدرس پستی:
                      نطنز - بلوار شهید مصطفی خمینی - كد پستی 47147-87619

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 59000

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 2%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 301
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 301

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 26333323
Visitors بازديد هاي امروز: 3522
Visitors بازديد هاي ديروز: 6022

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/07/29 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا