ورود | عضویت
پنج شنبه 22 آذر ماه 1397
 
  معرفی مدیر و پرسنل مديريت امور سرمايه گذاری
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
کامران بقاییمدیر امور سرمایه گذاری k.baghaei@agri-es.ir 37913392 - 031 
محمدعلی شکرانیمسئول دفتر مدیریت امور سرمایه گذاری sarmayeh@agri-es.ir 37913396 - 031 
حمید حق شناس کارشناس امور سرمایه گذاری h.haghshenas@agri-es.ir 37913374 - 031 
فرهاد صفاپورکارشناس امور سرمایه گذاری safa1385@agri-es.ir 37913374 - 031 
موسی صادقیکارشناس امور سرمایه گذاری sadeghi_m62@agri-es.ir 37913077 - 031 
فرزانه نصرکارشناس امور سرمایه گذاری nasr-f@agri-es.ir 37913376 - 031 
فروغ السادات وکیلکارشناس امور سرمایه گذاری Fo.vakil@agri-es.ir 37913378 - 031 
سید کسری باباییکارشناس امور سرمایه گذاری k.babaei@agri-es.ir 37913376 - 031 

مدیر امور سرمایه گذاری

نام: کامران

نام خانوادگی: بقائی

عنوان: مدیر امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913392

پست الکترونیک: k.baghaei@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 392

sarmayeh@agri-es.ir

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: شکرانی

عنوان: مسئول دفتر مدیریت امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913396

پست الکترونیک: sarmayeh@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 392

h.haghshenas@agri-es.ir

نام: حمید

نام خانوادگی: حق شناس

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913374

پست الکترونیک: h.haghshenas@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 374

safa1385@agri-es.ir

نام: فرهاد

نام خانوادگی: صفاپور

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913374

پست الکترونیک: safa1385@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 374

sadeghi_m62@agri-es.ir

نام: موسی

نام خانوادگی: صادقی

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913077

پست الکترونیک: sadeghi_m62@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 377

nasr-f@agri-es.ir

نام: فرزانه

نام خانوادگی: نصر اصفهانی

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913376

پست الکترونیک: nasr-f@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 376

fo.vakil@agri-es.ir

نام: فروغ السادات

نام خانوادگی: وکیل

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913378

پست الکترونیک: fo.vakil@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 378

k.babaei@agri-es.ir

نام: سیدکسری

نام خانوادگی: بابائی

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 37913376

پست الکترونیک: k.babaei@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 376

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 44282

عالی : 94%
خوب : 5%
متوسط : 1%
ضعیف : 1%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 171
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 171

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 20112879
Visitors بازديد هاي امروز: 3440
Visitors بازديد هاي ديروز: 5335

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1397/09/22 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا