ورود | عضویت
دوشنبه 01 دی ماه 1393
 
 
Module Border Module Border
  مدیریت امور اداری - رفاه و پشتیبانی 

مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

 

رديف

شماره اتاق

نام و

نام خانوادگي

عنوان شغل

شماره تلفن تماس

شرح وظايف

1

290

حميد شريف

مدیر

37913290

1- بررسي قوانين ، مقررات و دستورالعملها و بخشنامه ها و اجراي آنها و ارجاع بخشنامه ها به بخشهاي مربوطه حسب مورد

2- پاسخگويي به همكاران و ارباب رجوع اعم از نامه ها و ارجاع به مراجع ذيربط

2

289

مهرداد شرف دین

معاون

37913289

1- صدور احکام پرسنل شاغل

2- صدور احکام پرسنل وظیفه

3- تشکیل پرونده سربازان و پيگيری كليه امور اداری مربوطه

4- انجام مكاتبات مربوط به ماموريتها و انتقالات

5- پيگيری مكاتبات انجام شده در خصوص استخدام به افراد متقاضی يا مراجع ذيربط

6- جذب و بکارگیری فرزندان ایثارگر تحت عنوان کارورزی و مکاتبات مربوطه

3

274

سمیه اکبری آشیانی

رئیس اداره امور شاغلین

37913274

1- صدور کلیه احکام کارگزینی و اجرای قوانین و مقررات

2- ارتقاء و انتصاب

4

287

شعبانعلی مزروعی

رئيس اداره امور بازنشستگان

37913287

1- بررسي سوابق قابل قبول ،صدورابلاغ بازنشستگي و انجام فرايندلازم تا برقراري حقوق بازنشستگي وبرقراري حقوق وظيفه خانواده مرحومين

2- صدوراحكام عائله مندي وكمك هزينه هاي مربوط به بازنشستگان ومستمري بگيران

3- انجام امورمربوط به انتقال كسوربازنشستگي بين صندوقها

5

290

علی اكبر احمدی

كارشناس امور اداری

37913271

1- امور مرخصی

2- كاركرد

3- ارزشيابی

4- مسئول وام سياحتی و زيارتی

6

183

مهدی نصر نصرآبادی

مسئول امور بايگانی

37913443

1- بايگانی نامه ها در پرونده ها

2- پاسخگوئی به ارباب رجوع

3- ارجاع پرونده به مقام مسئول

7

183

زهرا دهقانی پوده

كارشناس اموراداري

37913183

1- بايگانی نامه های موضوعی و پرسنلی در پرونده های الكترونيك در سيستم

2- پالايش و الكترنيك كردن پرونده های پرسنلی

3- پاسخگوئی به ارباب رجوع

4- ارجاع نامه و پرونده های الكترونيك به مقام مسئول

8

288

اسماعيل چاچه ای

مسئول حضور و غیاب

37913288

 

1- ثبت كليه برگه های مرخصی روزانه و ساعتی و ماموريت روزانه و ساعتی

2- پردارش و تشكيل فايل ماهانه كاركرد

3- اصلاح كاركرد پرسنل وثبت در سيستم حضور و غياب

4- رفع اشكال و آموزش سيستم شهرستانها بصورت حضوری و تلفنی

7- صدور كارت حضور و غياب

9

290

ابوالقاسم عبادت

مسئول دفتر

37913290

1- جواب گوئی تلفن و ارباب رجوع

2- برگزاری وتعیین ساعات جلسات

3- پیگیری تمامی نامه های ثبتی و صادره

10

288

پرویز احسانی

کارشناس امور اداری

37913014

1- درخواست وام پرسنل

2- گواهی اشتغال

3- معرفي ممتازين

11

276

ناصر اباذری

رئیس (کارشناس اداره ساختمان ، تأسیسات ، تدارکات و مخابرات

37913276

1- بررسی و شناخت نيازمنديها مورد نياز درحيطه امور تداركات

2- برنامه ريزی درجهت نگهداری وتوزيع آن اقلام بين واحدها

3- برآورد پيش بينی اعتبارات و نظارت برنحوه هزينه كرد آن

12

178

سعادتی

رئیس اداره ماشین آلات

37913178

1- جمع آوری اطلاعات ماشین آلات و تنظیم گزارشات مربوطه

2- ثبت و بررسی هزینه ها - عقد قراردادهای خودروهای استیجاری

3- مکاتبات اداری

13

270

محسن رفیعائی

کارپرداز

37913270

 

14

286

محمدعلی زارعی کرچکانی

متصدی خدمات عمومی

37913286

1- نظارت بر حسن انجام كار شركت های خدماتی و فنی

2- تنظيم فرم متقاضيان اسكان پرسنل و پيگيری آنها

3- پاسخگوئی به درخواست اسكان ديگر استانها

15

 

رضا نجفی

انباردار

37913037

 

16

286

عبدالرسول مالوردی

متصدی خدمات عمومی

37913286

1- تنظيم فرم متقاضيان اسكان پرسنل و پيگيری آنها

2- پاسخگوئی به درخواست اسكان ديگر استانها

17

286

حسین محمدی پور دستجردی

متصدی خدمات عمومی

37913286

 

18

179

سعید مسعودپی

مسئول خانه های سازمانی

37913179

1-مسئول واگذاري خانه هاي سازماني

19

285

علی معمارزاده

کارپرداز

37913285

1- انجام استعلام اقلام مورد نياز

2- دریافت تنخواه و اقدام جهت خرید

3- ارسال اقلام خریداری شده و انجام مراحل تسویه حساب

20

285

رسول نساج پور

کمک کارشناس بازرگانی

37913285

1- انجام استعلام اقلام مورد نياز

2- دریافت تنخواه و اقدام جهت خرید

3- ارسال اقلام خریداری شده و انجام مراحل تسویه حساب

21

-

عباس نقش

کمک کارشناس بازرگانی

021

88939539

 

22

279

بهمن حسينی منجزی

رئيس اداره خدمات

37913279

سرپرستی و نظارت بر انجام امور خدماتی سازمان

23

سالن ايثارگران

رضا ظهيری

كارشناس امور رفاهی

37913269

1- هماهنگی و اجرای سفرهای زيارتی برای كاركنان

2- هماهنگی و اجرای امور پذيرائی دوره های آموزشی

3- هماهنگی و تأمين محل های اسكان در ساير استانهای سياحتی و زيارتی

4- انجام كليه امور مرتبط با اسكان همكاران در مشهد مقدس

24

284

محبوبه باغبانها

كارشناس امور رفاهی

37913277

1- ورود اطلاعات رفاهی همکاران در برنامه های نرم افزاری

2- همكاری در خصوص اسكان همكاران در زائرسرای مشهد مقدس

3- پاسخگوئی امور رفاهی حسب مورد

25

291

سميه حسن زاده

كارشناس امور بازنشستگان

37913291

1- كارهای مربوط به نقل و انتقال بيمه ايی بين صندوق ها

26

291

حسن زنجانی

كارشناس امور بازنشستگان

37913291

1- كارهای مربوط به نقل و انتقال بيمه ايی بين صندوق ها

27

 

احمد گودرزی

کارشناس مخابرات

37913000

 

28

120

منصور هزاوه ای

تلفنچی

37913120

 

29

272

رضا عسگری

كارشناس مسئول تربيت بدنی

37913272

1- نظارت بر عملكرد ورزشی سازمان و شهرستانها

2- تهيه و تنظيم تقويم ورزشی

3- آماده سازی تيمهای ورزشی و اجاره اماكن ورزشی

30

272

سيد داوود موسوی

كارشناس تربيت بدنی

37913272

1- تنظيم قرارداد اماكن ورزشی سازمان

2- برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در سطح استان و شهرستانها

3- برگزاری كلاسهای آموزشی ، ورزشی

31

181

محمد رضا لیلائیون

امور اداری و کارپردازی ماشین آلات

37913181

1- انجام امور بیمه نامه خودورها

2- انجام امور اداری و شماره گذاری خودروها

3- ناظر هفت شهرستان

4- بازدید فنی خودروهای دولتی

5- نظارت بر تعمیر و نگهداری خودروها

6- ناظر هفت شهرستان

32

181

عباسقلی كاظمی

كارشناس بازرگانی

37913181

1- ثبت كاركرد خودروها

33

181

داود نوری

امور اداری و کارپردازی ماشین آلات

37913181

1- انجام امور بیمه نامه خودورها

2- ثبت اطلاعات خودروها

34

275

سياوش صفري

كارشناس اموراجرائي

37913275

1- ارائه آمار و اطلاعات پرسنلي

2- رسيدگی به امور رايانه ای مديريت و امور اداری شهرستانها

3- ارتباط با مراجع زيربط در خصوص امور رايانه و آمار و اطلاعات

 

 

 

Module Border Module Border
 
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 130
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 130

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 4321005
Visitors بازديد هاي امروز: 2575
Visitors بازديد هاي ديروز: 2200

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1393/10/01 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا