ورود | عضویت
يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
 
 
Module Border Module Border
  مدیریت امور اداری - رفاه و پشتیبانی 

 

مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

 

رديف

شماره اتاق

نام و

نام خانوادگي

عنوان شغل

شماره تلفن تماس

شرح وظايف

1

288

نوراله پورعمادي

مدير

7913288

 

2

289

حميد شريف

معاون

7913289

1- بررسي قوانين ، مقررات و دستورالعملها و بخشنامه ها و اجراي آنها و ارجاع بخشنامه ها به بخشهاي مربوطه حسب مورد

2- پاسخگويي به همكاران و ارباب رجوع اعم از نامه ها و ارجاع به مراجع ذيربط

3

291

شعبانعلي مزروعي

رييس (كارشناس امور بازنشستگان و موظفين)

7913291

1- بررسي سوابق قابل قبول ،صدورابلاغ بازنشستگي و انجام فرايندلازم تا برقراري حقوق بازنشستگي وبرقراري حقوق وظيفه خانواده مرحومين

2- صدوراحكام عائله مندي وكمك هزينه هاي مربوط به بازنشستگان ومستمري بگيران

3- انجام امورمربوط به انتقال كسوربازنشستگي بين صندوقها

4

277

ولي اله اسكندري

رئیس اداره  امور شاغلین

7913284

1- صدور کلیه احکام کارگزینی و اجرای قوانین ومقررات

2- ارتقا و انتصاب

3- صدور گواهی ، مرخصی ، کارکرد ، نقل و انتقالات

5

276

ناصر اباذری

رئیس اداره ساختمان و خدمات

7913276

1- بررسي وشناخت نيازمنديهامورد نياز درحيطه امور تداركات

2- برنامه ريزي درجهت نگهداري وتوزيع آن اقلام بين واحدها

3- برآورد پيش بيني اعتبارات ونظارت برنحوه هزينه كردآن

6

181

غلامرضا جنگروی

رييس اداره ماشين آلات

7913181

1- جمع آوری اطلاعات ماشین آلات و تنظیم گزارشات مربوطه

2- ثبت و بررسی هزینه ها-عقد قرارداد های خودروهای استیجاری

3- مکاتبات اداری

7

279

بهمن حسيني منجزي

رييس اداره خدمات

7913279

سرپرستي و نظارت بر انجام امور خدماتي سازمان

8

290

علي اكبر احمدي

كارشناس امور اداري

7913014

1- امور مرخصي

2- كاركرد

3- ارزشيابي

4- مسئول وام سياحتي وزيارتي

9

290

اسماعيل چاچه اي

كارشناس امور اداري

7913290

 

1- ثبت كليه برگه هاي مرخصي روزانه و ساعتي و ماموريت روزانه و ساعتي

2- پردارش و تشكيل فايل ماهانه كاركرد

3- اصلاح كاركرد پرسنل وثبت در سيستم حضور و غياب

4- رفع اشكال و آموزش سيستم شهرستانها بصورت حضوري و تلفني

7- صدور كارت حضور وغياب

10

288

ابوالقاسم عبادت

مسئول دفتر

7913288

1- جواب گوئی تلفن و ارباب رجوع

2- برگزاری وتعیین ساعات جلسات

3- پیگیری تمامی نامه  های ثبتی و صادره

11

285

عليرضا اسماعيلی

كارشناس ارشد امور اداري

7913291

1- انجام كليه امور مربوط به بيمه خدمات درماني وام صندوق وام تعاوني اعتبار بيمه تكميلي و بيمه عمر وحوادث بازنشستگان و مستمري بگيران 

2- برسي تكميل نواقص و ارسال خلاصه پرونده پرسنلي مشتركين مراكز تابعه به صتدوق جهت برقراري حقوق بازنشستگي و يا مستمري موظفين

3- امور مربوط به تكميل خلاء كسور وهمچنين انتقال كسور بازنشستگي مربوط به سوابق غير رسمي و يا خارج از جهاد از تامين اجتماعي به صندوق و يا بلعكس 

 

12

272

رضا عسگری

كارشناس مسئول تربيت بدني

7913272

1- نظارت بر عملكرد ورزشي سازمان و شهرستانها

2- تهيه و تنظيم تقويم ورزشي

3- آماده سازي تيمهاي ورزشي و اجاره اماكن ورزشي

13

179

حسین بختیار خلجی

کارشناس اموررفاهي

7913179

1- پیگیری اموربیمه خدمات درمانی

2- پیگیری امور بیمه عمرو حوادث

3- پیگیری امور بیمه تکمیلی

14

183

زهرا دهقانی

کارشناس بايگانی پرسنلی

7913183

1- بايگاني نامه هاي موضوعي وپرسنلي درپرونده هاي الكترونيك در سيستم

2- پالايش و الكترنيك كردن پرونده هاي پرسنلي

3- پاسخگوئي به ارباب رجوع

4- ارجاع نامه و پرونده هاي الكترونيك به مقام مسئول

15

274

سميه اكبري آشياني

كارشناس كامپيوتر

7913274

1- ارائه آمار و اطلاعات پرسنلي

2- رسيدگي به امور رايانه اي مديريت و امور اداري شهرستانها

3- ارتباط با مراجع زيربط در خصوص امور رايانه و آمار و اطلاعات

16

183

مهدي نصري نصرآبادي

بايگاني پرسنل

7913443

1-بايگاني نامه ها درپرونده ها

2- پاسخگوئي به ارباب رجوع

3-ارجاع پرونده به مقام مسئول

17

272

سيد داوود موسوي

كارشناس تربيت بدني

7913272

1- تنظيم قرارداد اماكن ورزشي سازمان

2- برگزاري مسابقات مختلف ورزشي در سطح استان و شهرستانها

3- برگزاري كلاسهاي آموزشي،ورزشي

18

286

محمدعلی زارعی

امور تشریفات و خدمات

7913286

1- نظارت بر حسن انجام كار شركت هاي خدماتي و فني

2- تنظيم فرم متقاضيان اسكان پرسنل وپيگيري آنها

3- پاسخگوئي به درخواست اسكان ديگر استانها

19

286

عبدالرسول مالوردی

امور تشریفات و خدمات

7913286

1- تنظيم فرم متقاضيان اسكان پرسنل وپيگيري آنها

2- پاسخگوئي به درخواست اسكان ديگر استانها

20

280

علي معمارزاده

رسول نساج پور

مامور خرید

7913280

1- انجام استعلام اقلام مورد نياز

2- دریافت تنخواه و اقدام جهت خرید

3- ارسال اقلام خریداری شده و انجام مراحل تسویه حساب

21

290

پرویز احسانی

کارشناس امور اداری

7913014

1- درخواست وام پرسنل

2- گواهي اشتغال

3- معرفي ممتازين

22

سالن ايثارگران

رضا ظهيری

كارشناس امور رفاهی

7913269

1- هماهنگي و اجراي سفرهاي زيارتي براي كاركنان

2- هماهنگي و اجراي امور پذيرايي دوره هاي آموزشي

3- هماهنگي و تامين محل هاي اسكان در ساير استانهاي سياحتي و زيارتي

4- انجام كليه امور مرتبط با اسكان همكاران در مشهد مقدس

23

275

مهرداد شرف دین

کارشناس امور اداری

7913275

1- صدور احکام پرسنل شاغل

2- صدور احکام پرسنل وظیفه

3- تشکیل پرونده سربازان و پيگيري كليه امور اداري مربوطه

4- انجام مكاتبات مربوط به ماموريتها و انتقالات

5- پيگيري مكاتبات انجام شده در خصوص استخدام به افراد متقاضي يا مراجع ذيربط

6- جذب و بکارگیری فرزندان ایثارگر تحت عنوان کارورزی و مکاتبات مربوطه

24

181

محمد رضا لیلائیون

امور اداری و کارپردازی ماشین آلات

7913181

1- انجام امور بیمه نامه خودورها

2- انجام امور اداری و شماره گذاری خودروها

3- ناظر هفت شهرستان

25

181

عباسقلی كاظمی

كارشناس بازرگانی

7913181

1- ثبت كاركرد خودروها

26

181

داود نوری

امور اداری و کارپردازی ماشین آلات

7913181

1- انجام امور بیمه نامه خودورها

2-ثبت اطلاعات خودروها

27

182

حسن روحی

امور فنی خودروها

7913182

1- بازدید فنی خودروهای دولتی

2- نظارت بر تعمیر و نگهداری خودروها

3- ناظر هفت شهرستان

28

171

حسنعلي نصري نصرآبادي

مسئول توزيع خودروها

7913171

1- مسئول  توزيع خودروها

29

284

محبوبه باغبانها

امور کارشناسی رفاهي

7913277

1- ورود اطلاعات رفاهی همکاران در برنامه های نرم افزاری

2- همكاری در خصوص اسكان همكاران در زائرسرای مشهد مقدس

3- پاسخگويی امور رفاهی حسب مورد

30

291

سميه حسن زاده

كارشناس امور بازنشستگان

7913291

1- كارهای مربوط به نقل و انتقال بيمه ايی بين صندوق ها

31

291

حسن زنجانی

كارشناس امور بازنشستگان

7913291

1- كارهای مربوط به نقل و انتقال بيمه ايی بين صندوق ها

 

Module Border Module Border
 
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 56
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 56

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 3580956
Visitors بازديد هاي امروز: 2524
Visitors بازديد هاي ديروز: 3597

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1393/01/31 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا