ورود |  عضويت|  EN
چهارشنبه 20 فروردین ماه 1399
 

توجه! توجه! به منظور پیشگیری از توسعه ویروس کرونا ، ملاقات عمومی

ریاست سازمان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

Module Border Module Border
  معرفی پرسنل آب و خاك 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
مجید امینیمدیر آب و خاك و امور فنی مهندسی ab-khak@agri-es.ir 37913310 - 031 
حیدرعلی پورعلیمعاون مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی و ناظر عالی شرستان های فریدن و نجف آباد ab-khak@agri-es.ir 37913310 - 031 
آسیه طاهریمسئول دفتر آب و خاک و امور فنی مهندسی ab-khak@agri-es.ir 33913310 - 031 
-- - - 
محمدعلي صامتي رئیس اداره سامانه نوین آبیاری و ناظر عالی شهرستان کاشان ab-khak@agri-es.ir 37913304 - 031 
مصطفی حاجیانکارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان های چادگان ، لنجان و نائین ab-khak@agri-es.ir 37913304 - 031 
حسين خان محمديرئیس اداره مطالعات و ناظر عالی شهرستان های فلاورجان و نطنز ab-khak12@agri-es.ir 37913306 - 031 
سیدهرمز جزايريمسئول واحد نقشه برداری ab-khak12@agri-es.ir 37913306 - 031 
-- - - 
-- - - 
غلامرضا عشاقیرئیس اداره شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و مسئول کمیته رسیدگی به اسناد قراردادها و ناظر عالی شهرضا oshaghi@agri-es.ir 37913367 - 031 
مجيد حصيری مارنانیكارشناس مهندسي زراعي و ناظر عالی شهرستان خور و بیابانک hasiri@agri-es.ir 37913305 - 031 
علي نصر اصفهاني كارشناس مهندسي زراعي و ناظر عالی شهرستان های اردستان ، دهاقان و خمینی شهر ab-khak@agri-es.ir 031-37913305 
علی رمضانیمسئول اداره تأمین آب و قنوات و ناظر عالی شهرستان برخوار a.ramezani@agri-es.ir 37913303 - 031 
-کارشناس مهندسی زراعی و ناطر عالی شهرستان اصفهان ab-khak@agri-es.ir 37913303 - 031 
عبدالرضا اعمیكارشناس مهندسي زراعي و ناظر عالی شهرستان خوانسار ab-khak@agri-es.ir 37913312 - 031 
مظاهر اميني نجف آباديكارشناس مهندسي زراعي و ناظر عالی شهرستان سمیرم ab-khak@agri-es.ir 37913316 - 031 
محمود صالحانمسئول اداره سامانه های نوین آبیاری و ناظر عالی شهرستان های شاهین شهر و بوئین میاندشت ab-khak@agri-es.ir 37913316 - 031 
ارسطو مرادمندكارشناس مهندسي زراعي و ناظر عالی شهرستان های فریدونشهر و آران و بیدگل ab-khak@agri-es.ir 031-37913317 
زهرا صالحیکارشناس مهندسی زراعی ab-khak@agri-es.ir 37913315 - 031 
احمدرضا محمدصالحیکارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان های تیران و کرون و گلپایگان a.m.salehi@agri-es.ir 15 - 37913314 - 031 
بهنام قدیریکارشناس مهندسی زراعی و مسئول سامانه قنوات ab-khak@agri-es.ir 37913310 - 031 
Module Border Module Border
متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: امینی

عنوان: مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی

شماره تلفن: 37913310

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 310

ab-khak@agri-es.ir

نام: حیدرعلی

نام خانوادگی: پورعلی

عنوان: معاون مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی و ناظر عالی شرستان های فریدن و نجف آباد

شماره تلفن: 37913029

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 309

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: آسیه

نام خانوادگی: طاهری

عنوان: مسئول دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

شماره تلفن: 37913310

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 310

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: صامتی

عنوان: رئیس اداره سامانه توین آبیاری و ناظر عالی شهرستان کاشان

شماره تلفن: 37913304

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 304

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: مصطفی

نام خانوادگی: حاجیان

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان های چادگان ، لنجان و نائین

شماره تلفن: 37913304

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 304

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: حسین

نام خانوادگی: خان محمدی

عنوان: رئیس اداره مطالعات و ناظر عالی شهرستان های فلاورجان و نطنز

شماره تلفن: 37913306

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 306

متن / HTML

ab-khak2@agri-es.ir

نام: سیدهرمز

نام خانوادگی: جزایری

عنوان: مسئول واحد نقشه برداری

شماره تلفن: 37913306

پست الکترونیک: ab-khak2@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 306

متن / HTML

oshaghi@agri-es.ir

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: عشاقی

عنوان: رئیس اداره شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و مسئول کمیته رسیدگی به اسناد قراردادها و ناظر عالی شهرستان شهرضا - نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات مربوط به: ارتقاء بهره وری آب ، کارگروه ماده 11

شماره تلفن: 37913367

پست الکترونیک: oshaghi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 367

متن / HTML

hasiri@agri-es.ir

نام: مجید

نام خانوادگی: حصیری مارنانی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی خور و بیابانک

شماره تلفن: 37913305

پست الکترونیک: hasiri@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 305

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: نصر اصفهانی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان های اردستان ، دهاقان و خمینی شهر

شماره تلفن: 37913305

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 305

متن / HTML

a.ramezani@agri-es.ir

نام: علی

نام خانوادگی: رمضانی

عنوان: مسئول اداره تأمین آب و قنوات و ناظر عالی شهرستان برخوار

شماره تلفن: 37913303

پست الکترونیک: a.ramezani@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 303

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: عبدالرضا

نام خانوادگی: اعمی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان خوانسار

شماره تلفن: 37913312

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 312

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: مظاهر

نام خانوادگی: امینی نجف آبادی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان سمیرم

شماره تلفن: 37913316

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 316

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: محمود

نام خانوادگی: صالحان

عنوان: مسئول اداره سامانه های نوین آبیاری و ناظر عالی شهرستان های شاهین شهر و بوئین میاندشت

شماره تلفن: 37913316

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 316

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: ارسطو

نام خانوادگی: مرادمند

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و ناظر عالی شهرستان های فریدونشهر و آران و بیدگل

شماره تلفن: 37913317

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 317

متن / HTML

ab-khak@agri-es.ir

نام: زهرا

نام خانوادگی: صالحی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی

شماره تلفن: 37913315

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 315

متن / HTML

a.m.salehi@agri-es.ir

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: محمدصالحی

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی ناظر عالی شهرستان های تیران و کرون و گلپایگان

شماره تلفن: 15 - 37913314

پست الکترونیک: a.m.salehi@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 314

ab-khak@agri-es.ir

نام: بهنام

نام خانوادگی: قدیری

عنوان: کارشناس مهندسی زراعی و مسئول سامانه قنوات

شماره تلفن: 37913310

پست الکترونیک: ab-khak@agri-es.ir

آدرس پستی: اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، طبقه دوم ، اتاق 310

 
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال سازمان جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 50035

عالی : 93%
خوب : 4%
متوسط : 1%
ضعیف : 1%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 122
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 122

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 22468939
Visitors بازديد هاي امروز: 3770
Visitors بازديد هاي ديروز: 5632

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1399/01/20 پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا